Οι αξίες μας

Αποστολή μας είναι να θέσουμε σε νέες βάσεις την υγεία και την περίθαλψη, αναζητώντας συνεχώς τρόπους για να βελτιώνουμε τις θεραπείες, τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες τόσο στον επαγγελματικό χώρο όσο και στο σπίτι.

Έτσι θα δώσουμε πνοή στο όραμά μας

να αποκτήσουμε ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά υγείας και να γίνουμε κινητήριος μοχλός για ένα καλύτερο πλαίσιο υγείας για όλους.

Οδηγός μας σε αυτή μας την αποστολή είναι τρεις θεμελιώδεις αξίες

Ο ζήλος

We are one visionary team living trust and respect by example.

Προάγουμε τον τομέα της υγείας με ένθερμο ζήλο για ό,τι κάνουμε. Επιβράβευσή μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα από τις ιδέες που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Είμαστε περήφανοι για ό,τι έχουμε πετύχει, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Εξάλλου, υπάρχουν πάντα περισσότεροι άνθρωποι που μπορούν να επωφεληθούν από το συνεχές μας έργο.Jeremy Whittaker – Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων

"Ο ζήλος μού δίνει τη δύναμη να κάνω τη διαφορά, η συνεργατικότητα με βοηθά να το κάνω με τον σωστό τρόπο και ο επαγγελματισμός με ωθεί να γίνομαι όσο καλύτερος μπορώ."


Συνεργατικότητα

We act as entrepreneurs driven by THE Common Goal – to outperform competition and take market leadership.

Προάγουμε τον τομέα της υγείας όντας ανοικτοί σε συνεργασίες. Γνωρίζουμε ότι για να γίνουν πραγματικές αλλαγές σε βάθος χρόνου είναι απαραίτητο να εμπεδωθούν βιώσιμες συνεργασίες με επαγγελματίες, ασθενείς, φροντιστές, φαρμακοποιούς, διανομείς και άλλους εμπλεκομένους. Εξάλλου, μέσα από τις διαφορετικές οπτικές αναφύονται πάντα καλύτερες ιδέες προς όφελος περισσότερων ανθρώπων.

Επαγγελματισμός

Everything we do creates value for our customers and HARTMANN.

Προάγουμε τον τομέα της υγείας με απόλυτο σεβασμό στη δουλειά μας. Διαθέτουμε ανθρώπους με εμπειρία και ικανότητες. Αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με σεβασμό, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και δημιουργούμε δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο με άξονες την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Εξάλλου, η διαδικασία της αλλαγής μπορεί να στεφθεί με επιτυχία μόνο αν υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εμπιστοσύνη.Έτσι κάνουμε πάντα ένα βήμα μπροστά στην υγεία

Η υπόσχεσή μας – Η HARTMANN κάνει ένα βήμα μπροστά στην υγεία

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;