Πολιτική επιστροφής προϊόντων/ Υπαναχώρησης

 

Ο χρήστης δύναται να επιστρέψει ένα προϊόν κι η Εταιρία να του καταβάλει το τίμημά του, αν ο χρήστης κοινοποιήσει στην Εταιρία γραπτώς με αποστολή mail στο hartmann@mosxos.com ή τηλεφωνικά καλώντας στο 2610 343680 εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση που ο χρήστης παραγγείλει παρτίδα προϊόντων η προθεσμία ξεκινά την στιγμή που θα παραλάβει το τελευταίο προϊόν της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παροχής σε περίπτωση περιοδικών παροχών.

Με την άσκηση της υπαναχώρησης ο χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση στην οποία του παραδόθηκε. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει πληρώσει ήδη το τίμημα του προϊόντος, η Εταιρία θα του επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο το εν λόγω ποσό. Αν η πληρωμή έχει γίνει με κάρτα, η Εταιρία δεσμεύεται να προβεί άμεσα στην εντολή προς τον εκδότη της κάρτας και δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος στον πελάτη.

Τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και σε κάθε περίπτωση σε κλειστή συσκευασία. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το κόστος επιστροφής των προϊόντων, εκτός αν το προϊόν εμπίπτει σε θέματα εγγύησης λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος. Ο πελάτης δεσμεύεται να φροντίζει την κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων από τη στιγμή που παραδοθούν σε εκείνον μέχρι τη στιγμή που τα παραδώσει στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία ή την εταιρία ταχυμεταφοράς (courier).

Η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν θα αποζημιώσει τον χρήστη/ πελάτη ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του ή σε περίπτωση χρήσης, η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Επίσης, η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν θα αποζημιώσει τον χρήστη/ πελάτη ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι προϊόντα υγρής μορφής, αποστειρωμένα προϊόντα ή διαγνωστικά προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που ο χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Αν τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, δεν καλύπτονται από την Εταιρία και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Ο πελάτης δε δικαιούται άσκηση υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή τους παρόντες όρους σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά, ο πελάτης δεν δικαιούται άσκηση υπαναχώρησης αν τα προς προμήθεια είδη κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη ή σαφώς εξατομικευμένων ή λήγουν σύντομα.